MANAGEMENT SCOLAR
Documente manageriale
Regulamentul intern
Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ(ROFUIP)
Planul de dezvoltare instituțională
Rapoarte de activitate semestriale
DETALII
 
Consiliul de administratie - C.A.
Componența Consiliului de Administrație în anul școlar 2017-2018:
Ciubotaru Greta-Doina, director -președinte
Lefter Cristina-Mihaela -membru -reprezentant al cadrelor didactice
Pavel Carmen -membru -cadru didactic
Anton Flavia -membru -cadru didactic
Butnaru Manuela -membru -cadru didactic
Ștefaniță Adriana -membru -cadru didactic
Mereuță Aniela -membru-reprezentant al părinților
Onciu Lucian -membru -reprezentant al părinților
Bărdiță Carmen -membru -reprezentant al părinților
Hobincu Marlena -reprezentantul primarului
Băetu Răducu -reprezentant al Consiliului Local
Adumitroaei Corneliu -reprezentant al Consiliului Local
Barbu Alexandru -reprezentant al Consiliului Local
Cozma Liliana -reprezentant al sindicatului


DETALII
 
Comisia de evaluare si asigurare a calitatii - C.E.A.C.
Misiunea comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii oferite de scoala noastra cu scopul de a atesta capacitatea fiecărei structuri furnizoare de educaţie, a asigura protecţia elevilor şi părinţilor acestora prin selectarea programelor care să asigure informaţii sistematice curente şi credibile din domeniul ştiinţei şi educaţiei, a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii, a imbunătăţi calitatea intregii activităţi din şcoală, a asigura informarea şi evaluarea grupurilor semnificative de interes, a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul unităţii şcolare.
DETALII
   Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" Vaslui  © 2014 by tesalut.ro
CONTACT       ADMIN