OFERTA
La peste 40 de ani de la infiinţare, Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" Vaslui se inscrie in randul şcolilor care se racordează la cerinţele societăţii moderne, democratice, concurenţiale.

Ne bucurăm că sunteti interesati de şcoala noastră in demersul de a alege o soluţie educativă optimă pentru copilul dumneavoastră. Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" Vaslui are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care asigură atingerea standardelor de invăţare si de promovare a valorilor europene intr-un climat de siguranţă fizică şi psihică.

Şcoala dispune de toate condiţiile pentru ca elevii să poată invăţa temeinic şi să-şi dezvolte competenţe şi atitudini ce le vor permite să functioneze cu succes, ca adult, intr-o societate democratică. O gamă largă de activităţi şcolare şi extrascolare vor valorifica si dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lor ca personalitate echilibrată si armonioasă, capabilă să trăiască intr-o lume modernă si polivalentă.
 
PLAN DE ȘCOLARIZARE, AN ȘCOLAR 2018-2019
Oferta educațională 2018-2019
DETALII
 
O gamă largă de activităţi şcolare şi extrascolare vor valorifica si dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lor ca personalitate echilibrată si armonioasă, capabilă să trăiască intr-o lume modernă si polivalentă.
 
De ce ați alege școala noastră...
Şcoala Gimnazială ''Ştefan cel Mare'' Vaslui?
Pentru că oferă:

1. O bună instruire realizată de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor se organizează (gratuit) ore de pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională dar şi pentru participarea la olimpiade şi concursuri;
2. Posibilitatea obţinerii unor rezultate foarte bune la Evaluarea Naţională care să faciliteze intrarea la liceele de prestigiu sau la profilul dorit de absolvent;
3. Posibilitatea studierii limbii engleze, limbii franceze sau limbii italiene;
4. Importante premii şi diplome pentru elevii merituoşi;
5. Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier ergonomic, laboratoare şi cabinete dotate corespunzător, reţele de calculatoare performante, internet, bibliotecă, bază sportivă, asistenţă psihopedagogică şi logopedică, etc.;
6. Participarea la olimpiade şcolare, concursuri şcolare şi extraşcolare, intreceri artistice şi sportive, activităţi educative diverse, publicaţii ale şcolii ;
7. Parteneriate locale, judeţene, naţionale cu alte unităţi şcolare sau instituţii;
8. Parteneriate Erasmus+ cu unităţi şcolare similare din ţări europene (U.K., Spania, Portugalia, Bulgaria, Slovacia) in cadrul proiectului de schimb interșcolar ”The Great European Pastimes Challenge”.
9. Posibilitatea de a alege opționalul dorit dintr-o gamă variată de discipline opționale integrate;
10. Securitate in incinta unităţii şcolare şi in spaţiile aferente.

 
Educație pentru sănătate prin jocul de baschet-clasa a V-a și a VI-a
Opționalul integrat ”Educație pentru sănătate prin jocul de baschet”, adresat elevilor de gimnaziu, își propune să promoveze un stil de viață sănătos, să dezvolte motricitatea generală și să cultive spiritul competitiv în condiții de fair play.
Elevii învață procedee tehnice, combinații tehnico-tactice specifice jocului de baschet, pe care le aplică în cadrul competițiilor sportive școlare.
 
Multilingvism prin muzică și dans-clasa a VI-a
Opționalul propus reprezintă o combinaţie de exerciţii fizice pentru antrenarea musculaturii cu paşi de dans, desfăşurate pe o muzică ritmată adecvată, într-o limbă de circulație internațională.
Pe parcurs, abordarea copiilor se face într-un mod plăcut, distractiv și afectiv, tinându-se cont de achizițiile lexicale progresive, ajutându-i atât la îmbogățirea si activizarea vocabularului de limba engleză într-o manieră nouă, modernă, îmbinând muzica, dansul, exerciţiul fizic cu mimica, gestica, atitudinea artistică.

 
Prietenul meu, calculatorul
clasele VII - VIII

Scoala dispune de un cabinet de Informatica dotat cu 32 de calculatoare conectate la Internet si doua imprimante. Elevii au prilejul sa se initieze in tehnica de operare a unui computer si in tehnicile de realizare a programelor.

Orele de informatica sunt foarte solicitate atat de elevi cat si de parinti si de aceea conducerea scolii face eforturi deosebite in vederea imbunatatirii permanente a bazei materiale in acest sens.
 
Let's Role Play into English -clasa a V-a
Let’s Role Play into English este un opţional la nivelul mai multor arii curriculare şi se poate constitui ca un antrenament formativ al capacităţii de comunicare în limba engleză, utilizând de această dată şi un limbaj specific artei dramatice dar trecând prin aria curriculară a artelor, a educaţiei fizice, mişcare și sănătate dar si a tehnologiilor.
Iniţierea copiilor în procesul de creaţie teatrală le oferă posibilitatea de a-şi manifesta creativitatea, personalitatea, preferinţele, exprimarea liberă, pregătindu-i să-şi formeze obişnuinţa de a lua atitudine faţă de ceea ce se întâmplă în jurul lor folosind o limbă străină.

CONTINUARE
 
Fascinația științelor
clasele V-VI

 
Finalităţi:
Scopul principal al scolii noastre este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare elev prin:

1. Formarea competenţelor de bază necesare trecerii intr-o treaptă superioară de educaţie si, mai tarziu, la viaţa de adult;
2. Organizarea unor demersuri educative si experienţe de invăţare stimulative si variate, desfăşurate in clasă şi in afara ei care oferă oportunităţi de a participa la activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse si echipamente;
3. Asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor si intereselor specifice fiecărui elev, prin activităţi de invăţare organizate astfel incat fiecare copil să-şi pună in valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentand, in acelaşi timp, avantajele cooperării si ale sprijinului reciproc;
4. Incurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea si atitudinea proprie, printr-un sistem coerent de evaluare;
5. Cultivarea respectului pentru puncte de vedere si idei diferite in cadrul unor strategii didactice de invătare bazate pe discuţii, dezbateri si reflecţii, prin utilizarea metodelor activ-participative;
6. Crearea unui mediu educaţional prietenos, in care fiecare elev să se simtă in siguranţa fizică şi psihică, valorizat si responsabilizat, participant activ la propria formare.
ALBUM FOTO
   Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" Vaslui  © 2014 - 2020 by tesalut.ro
CONTACT       ADMIN